Proč vznikají rozdíly v měření affiliate kampaní v Google Analytics

Proč vznikají rozdíly v měření affiliate kampaní v Google Analytics

 

GA je skvělý sluha, ale špatný pán

Google Analytics je nejrozšířenějším měřícím nástrojem nejen pro e-shopy. Největší výhodou je, že je zdarma a poskytuje všechny klíčové údaje o výkonu webu, zdrojích a chování návštěvníků, a zejména pohled na ekonomické ukazatele efektivity online reklamy pohromadě ze všech reklamních zdrojů a jejich porovnání. Je skvělý, ale není dokonalý, reálný podíl a přínos jednotlivých zdrojů na akvizici dané objednávky neukáže. Resp. ukáže, ale jen svým zjednodušeným pohledem, který je v mnoha ohledech diskutabilní. Je vždy třeba zvážit, jestli porovnávám hrušky s hruškami, zda mé závěry jsou správné, odpovídající skutečnosti. A tedy zda rozhodnutí dle údajů v GA nemohou být špatná.  

I přes to jsou GA pro mnoho e-shopů stále jakousi modlou. Často se setkáváme s argumenty typu „ale já vidím v GA jen toto …..“, anebo naopak „…ale já toto v GA nikde nevidím“. Typickým příkladem je stále hojně používané vyhodnocování reklamy dle Last Clicku. Anebo klasický příklad kdy 1+1+1 není rovno 3. Tj. 3 reklamní kanály, každý zobrazuje 1 konverzi, ale v GA vidím jen 1 konverzi, připsanou vždy jen jednomu z nich. Kterému, z jakého pohledu a proč, se může lišit a je to právě to oč tu běží.

Proč používat i jiné nástroje

Obecně důvodem rozdílů mezi GA a jinými systémy jsou odlišné metriky mezi jednotlivými nástroji. Zatímco např. PPC systémy využívají metriku kliknutí, GA používají návštěvu. I když mnoho lidí tyto metriky zaměňuje, je mezi nimi podstatný rozdíl. Ale v tomto článku nechci vysvětlovat, proč a v čem jsou GA super a v čem naopak zrádné či dokonce pro rozhodování nesprávné. To je na jiný článek. My se podíváme na vztah GA vůči zaznamenávání a vyhodnocování výkonu a přínosu affiliate marketingu.

Většina nejen velkých e-shopů používá paralelně či dokonce pouze jiné analytické nástroje, které dokáží dát reálnější obraz skutečného přínosu, zejména pokud jde o atribuci a reálný přínos jednotlivých reklamních medií a zdrojů.

Jak se trackuje v affiliate systémech

Stejně, jako u PPC, RTB a dalších reklamních systémů, používá i affiliate marketing své speciální měřící a reportovací nástroje vytvořené právě pro tento marketingový kanál a jeho specifika. U Dognet používáme systém Post Affiliate Pro, který je na trhu více než 15 let a používají jej affiliate sítě i přímo e-shopy po celé Evropě. 

Propagace v affiliate funguje tak, že publisher, tj.affiliate partner, který se rozhodne umístit nějakou formu reklamy inzerenta (e-shopu) na svůj web, do reklamy umístí link obsahující specifické affiliate parametry (unikátní ID publishera, ID banneru) a utm parametry inzerenta právě pro GA. Takto musí vytvořit link a pokud na něj potenciální návštěvník na jeho webu klikne, affiliate síť ihned zaznamená proklik. Zapíše se odkud, kam, přesný čas, reklamní formát tohoto prokliku. Jakmile takto doručený návštěvník odešle objednávku, je díky sales kódu z děkovné stránky inzerenta (e-shopu) zaslána informace a v affiliate zaznamenána konverze. Ta je pak dle identifikačních detailů (viz. níže) přiřazena inzerentovi a publisherovi, který zákazníka přivedl, a vypočítána provize. 

Jak měříme konverze v systému Dognet

Jako primární pro identifikaci a měření v systému Dognet samozřejmě používáme Cookies. Nicméně vzhledem ke stále rostoucím omezením, sledujeme zdroj uživatele a zapisujeme provize na základě mnoha dalších parametrů. 

Zde jsou všechny identifikátory v pořadí dle jejich použití:

 • Unikátní kód kupónu influencera – unikátní kód vygenerovaný inzerentem pro konkrétního publishera je na prvním místě. Nikdy proto nekopírujte kódy kupónů z jiných webů nebo sociálních sítí. 
 • Pevně zadané ID publishera – používá se při integraci S2S (postback URL). Například při trackingu kampaně Zaloz.ma, kde lead je sice zapsaný klasicky přes JavaScript, ale inzerent si uloží ID publishera k leadu, a když dojde ke kompletnímu vyplnění profilu zákazníka, tak následnou provizi 7,70 € zapíše přes postback URL
 • 1st a 3rd party cookies – při kliknutí na publisherský odkaz (ať už přímý, nebo redirectový) se vytvoří 1st a 3rd party cookies v prohlížeči. Cookies jsou vázaná na konkrétní prohlížeč a dají se jednoduše vymazat
 • HTML5 Web Storage cookies – HTML5 cookies jsou uložená v local storage a není tak jednoduché je vymazat
 • Flash cookies – Flash cookies už nejsou specifikovaná na prohlížeč, a tedy Flash cookies vytvořená ve Firefoxu, jsou platná i na Chrome, IExplorer, Opera atd.
 • User Agent a IP adresa – typ a verze prohlížeče zákazníka v kombinaci s IP adresou
 • IP adresa – čistě jen IP adresa zákazníka

Důvodem a cílem je, aby affiliate spolupráce byla co nejpřesnější a férová pro všechny spolupracující strany. Jak zaznamenává výkon a reportuje GA 

GA zaznamenává všechny události hlavně na základě http refereru s použitím utm parametrů. Ale je mnoho situací, kdy tyto informace GA nezaznamená a Dognet se nikde u dané objednávky v GA nevyskytuje, ačkoliv tomu tak jednoznačně bylo. Důvody mohou být na straně zařízení použitého zákazníkem, nastavením prohlížeče, způsobem identifikace návštěvy affiliate sítí (viz.výše), chybou na straně affiliate partnera, ale i problémy na straně samotných stránek inzerenta.

 

Rozdíly v GA a v systému Dognet? Oba systémy mají pravdu!

Affiliate systémy používají mnohem přesnější způsob měření affiliate kanálu, využívají více identifikačních parametrů, a proto je vždy správně u dané objednávky identifikován affiliate partner.

Pojďme se podívat na situace, kdy v systému Dognet vidíte ve své kampani objednávky, které „nemůžete najít v GA“. Resp. objednávky vidíte, ale nevidíte u nich nikde na nákupní cestě jako zdroj Dognet. Mluvím konkrétně v reportu GA: Konverze -> Vícekanálové filtry -> Asistované konverze -> Primární dimenze=Zdroj/medium.

Kdy se v GA a Dognet „nepotkají“ = u objednávky se v GA neobjeví zdroj „Dognet“:

 • Publisher má přímý odkaz a nedá utm – v GA není vidět referer a Dognet jako zdroj
 • Parametry utm „někdo“ odstraní (proxy, antivirus, firewall) – dtto
 • Znovunačtení stránky po schválení cookies, kolo štěstí = návštěva je již vedena jako Direct přístup a tak se v GA zapíše i konverze
 • IP tracking – tomuto se více budeme věnovat v další kapitole
 • Uživatel mezi návštěvou a objednávkou vymaže cookies – opět GA uvádí jako zdroj konverze “Direct”
 • Přesměrované stránky (301) po redesignu – pokud se nepřenesou parametry prokliku, opět se v GA objeví jako Direct
 • Soc. sítě – jako zdroj je uveden FB, YT, TW apod
 • Newslettery – jako e-mailový klient (Gmail, Seznam atp)
 • Duplicity nemá canonical – Google se označí sám jako zdroj https://yoast.com/rel-canonical 
 • Obecně známé situace popsané v tomto článku https://stackoverflow.com/questions/6880659/in-what-cases-will-http-referer-be-empty 

Je tedy jasné, že zcela běžně může dojít k situaci, kdy reporty v GA  neodpovídá tomu, co Vám reportuje affiliate systém. Ale to je jednak zcela běžné u jakéhokoliv reklamního systému. A jednak jsme schopni kdykoliv všechny podklady a parametry, které identifikují každou objednávku a nárok na provizi, jednoznačně doložit.

Za Dognet jednoznačně vylučujeme, že by mohlo dojít k záznamu konverze a nároku na provizi, aniž by na konverzní cestě existoval reálný proklik z reklamy našeho affiliate partnera při současném splnění parametrů kampaně.

 

Krátce k IP trackingu – ano či ne a jak jej nastavit

IP tracking se používá pro zaznamenání konverze zprostředkované affiliate partnerem v situaci, kdy nelze použít běžné měření konverze přes cookie. Konkrétně se použije v těchto případech:

 • objednávka byla dokončena na jiném zařízení než proklik, tj. na jiném zařízení téhož zákazníka nebo někým jiným členem domácnosti na svém zařízení
 • při smazání cookies z prohlížeče (ať již úmyslným či neúmyslným) mezi proklikem a odesláním objednávky
 • při absolutní blokaci potřebných cookies (ITP) na straně prohlížeče (Safari)

Inzerent si jej nastavuje jako volitelný parametr kampaně a je zcela transparentní, stejně jako délka Cookie. Povolení a délka závisí tedy jen na cílech vaší affiliate kampaně a znalosti nákupní cesty.

Vše o IP trackingu je detailně popsáno v článkuIP tracking – jak funguje a jak jej nastavit u Dognet

Systém a služby Dognet patří mezi affiliate sítěmi v ČR a SR k nejpřesnějším a  nejlepším. To jednoznačně vyplývá z nezávislé analýzy publikované na TyInternety.cz 21. 4. 2021. kompletní srovnání najdete ZDE.


Pokud jako inzerent budete potřebovat ke konverzím a jejich vyhodnocení jakékoliv reporty, napište svému affiliate manažerovi. Poradí, jak je najít ve Vašem účtu, anebo Vám je připraví na míru!

Roman Dobiáš

Mám na starosti aktivity Dognet v České republice.

Affiliate marketing pro e-shopy
E-book zdarma

Affiliate marketing pro e-shopy

Už jste jen jeden krok od e-booku, který vám pomůže získat klíčové informace o správném natavení a fungování vaší affiliate kampaně

Další články, které by tě mohly zajímat

Které inzerenty u nás najdete?