O nás

Štefan Polgári Managing Director

Jako spoluzakladatel sítě ji vedu dodnes. Od prázdného systému bez inzerentů a publisherů, po dnešní fungující síť, to byla dlouhá cesta. Věřím však ve férovost a otevřenost jak k partnerům v podnikání, tak v rámci firemní kultury. Jsem rád, že jsme stále nezávislá síť, která nemá žádnou “centrálu”, a stojíme na vlastních nohách bez investorů a dluhů.

Extra pyšný jsem na naše postavení a aktivity v rámci vzdělávání affiliate trhu. Vydali jsme několik knížek, e-mail kurz, pořádáme konference a setkání. Všechno s cílem vybudovat celý trh a nejen čekat, kdy se kdo zaregistruje. Je to těžké a dost drahé, ale správné.

Petronela Pivarčiová Country Manager Dognet Slovakia

V rámci affiliate sítě Dognet pracuji na rozvoji affiliate marketingu na slovenském a českém trhu. E-shopům nabízím možnost získání nových zákazníků a prodejů čistě na provizním systému. Umí tak opět o něco lépe diverzifikovat svoje zdroje zákazníků a získat reklamní prostor na internetu, který by jinak nedokázali pokrýt.

Mojí hlavní náplní je obchodní spolupráce, akvizice a péče zejména o inzerenty slovenských, ale i mnoha českých kampaní. V menším rozsahu také pomáhám s fakturací a úkony, které jsou spojené s provizemi ve vztahu k inzerentům a stejně tak i k publisherům.

Vždy se najdou samozřejmě i jednorázové větší či menší otázky, které souvisí s rozvojem a zlepšováním sítě, podmínek spolupráce a zvyšováním účinnosti kampaní.

V mezičase ráda poznávám nové lidi na pracovních setkáních nebo konferencích či meetupech.

V pravidelných intervalech ráda vyhledávám nové výzvy, které mě posouvají dál, a věřím, že tento pracovní trend přetrvá. 😊

Roman Dobiáš Country Manager Dognet Czechia

Mám na starosti aktivity Dognet v České republice.

Pokud chcete vědět o affiliate více, zvažujete zda a jak váš e-shop do affiliate zapojit, chcete nezávazně posoudit potenciál, kdykoliv zavolejte nebo napište. A to i v případě, že s affiliate marketingem nemáte žádné zkušenosti, anebo naopak jste jej vyzkoušeli a nebyli jste s výsledky spokojeni. Vždy mi jde o to, aby vám, inzerentům, kampaně přinášely dlouhodobý užitek a zároveň byly pro publishery atraktivní. Prostě klasické win-win. V online světě jsem více než 10 let, proto vám vždy svůj názor a doporučení otevřeně řeknu a také detailně vysvětlím. Rozhodnutí samozřejmě již ponechám na vás.

V obchodu a marketingu pracuji přes 25 let. Začínal jsem v oboru telekomunikací, posledních 11 let se věnuji online marketingu. Pracoval jsem v online marketingové agentuře Sherpas (dříve Dobrý web), kde jsem se naučil jak tvořit a optimalizovat weby, jak fungují online-marketingové strategie a jak přivádět e-shopům nové zákazníky. Přes 3 roky jsem řídil online-lékárenský e-shop s obratem přes 60 mil. Kč, dnes patřící do skupiny EUC. Díky těmto zkušenostem dobře rozumím fungování, cílům a možnostem inzerentů, Určitě si při hledání řešení právě pro vás budeme rozumět a výsledkem bude optimální a ekonomicky fungující řešení affiliate kampaní.

Dávid Puha Head of Business Development

V Dognetu mám na starosti rozvoj nových trhů a expanzi po střední a východní Evropě. Komunikuji s klienty, partnery a s agenturami ve všech zemích, kde je aktuálně Dognet aktivní – ať už slovensky, maďarsky, nebo anglicky. Pomáhá mi v tom skvělý tým interních a externích kolegů, kteří ovládají jazyk dané země na úrovni mateřského jazyka. Mezi těmito novými trhy je můj největší fokus na Maďarsko, protože na tomto trhu rosteme nejrychleji a v oblasti affiliate marketingu je tu jaksi „ticho“.

My se to však snažíme změnit a celý trh probudit, což se nám pomalu i daří a podařilo se nám tu spustit už i pár větších kampaní. Děláme to nejen „od stolu“, ale jezdíme pravidelně do Budapešti na výstavy a konference, dokonce si tu organizujeme svoje vlastní meetupy a tím také utužujeme rozvíjející se maďarskou affiliate komunitu.

Júlia Ferancová Key Relationship Manager

V Dognetu jsem začala jako brigádník už během školy, kde teď hrotím už téměř 4 roky. Později jsem se jako Country Manager starala o český trh. Mojí náplní práce bylo zejména získávání nových inzerentů, ale také akvizice publisherů a péče o existující kampaně.

Kromě toho jsem řešila také vybrané interní projekty Dognetu a aktuálně se jako Key Relationship Manager věnuji zejména klíčovým spolupracím a vztahům mezi publishery a inzerenty. Jsem v denním kontaktu s našimi publishery i inzerenty a snažím se jim, v rámci spolupráce s námi, nabídnout co největší přidanou hodnotu a péči. Vymýšlím, jak by jedna i druhá strana mohly z affiliate kampaně vytěžit co nejvíc. Většinu běžného dne trávím u počítače, ale nejraději se s lidmi setkávám osobně, ať už na osobních setkáních, různých marketingových akcích nebo konferencích či expech, na které hojně jezdíme s Dognetem. Takže, kdykoliv mě potkáte, určitě budu ráda, když prohodíme pár slov.

Katka Novotná Senior Affiliate Manager

Jsem prvním stálým zaměstnancem v Dognetu. Jako Affiliate manager se starám o naše publishery, integraci a kontrolu kampaní, sledování statistik, řešení problémů apod. Našim publisherům umím pomoci nejen s technickými problémy, ale také s marketingovými otázkami, neboť jsem dva a půl roku strávila v agentuře ui42 jako e-Commerce marketér.

Kromě péče o publishery mám pod křídly technickou stránku celé sítě Dognet. Řeším technické integrace nových kampaní, prověřuji funkčnost trackingů, hledám chyby, řeším případné nedostatky, nasazuji vylepšení…

Oproti jiným firmám vidím v Dognetu obrovskou výhodu v tom, že když chcete něco změnit k lepšímu, nepotřebujete o tom udělat 3 meetingy a přesvědčovat vedení celý měsíc. Jednoduše řeknu, Štefan kývne a jdeme nasazovat. Díky tomu umíme rychle reagovat na požadavky publisherů i inzerentů a zlepšovat naši síť rychlým tempem.

Šimon Pavliščák Affiliate Manager

V Dognetu zastávám pozici Affiliate Manager a jsem dvojka ke Katce, naší Senior Affiliate manažerce. Mám na starosti především integraci nových kampaní v síti. Kampaně integruji v pěti zemích, v nichž Dognet momentálně působí – Slovensko, Česko, Maďarsko, Rumunsko a Polsko. Pomáhám také při integraci kampaní na slovinském a chorvatském trhu.

Spuštěné kampaně následně zpropaguji mezi publishery na různých sociálních sítích a skupinách. Také jsem v každodenním kontaktu s inzerenty a publishery. S inzerenty komunikuji ohledně samotného procesu integrace kampaní, od zaslání přihlašovacích údajů do administrace, vyžádání si propagačních materiálů, nasazení trackovacích kódů, až po samotné spuštění a péči o kampaň. Komunikace s nimi probíhá samozřejmě i po spuštění kampaně, kdy kontroluji průběh a správnost fungování kampaní zejména z technické stránky. Včas umím odhalit, když dojde k výpadku trackingu a okamžitě to s inzerentem řeším, aby problém napravil. S publishery komunikuji především ohledně kontroly nasazení kampaní na jejich vlastní projekty a také odpovídám na jejich každodenní dotazy ohledně aktivních kampaní. V neposlední řadě kontroluji kdo a jakým způsobem kampaně propoaguje a zda dodržuje podmínky.

Alexandra Ortega Financial Manager

Jako finanční manažerka mám na starosti všechny finanční procesy ve společnosti. Velká část mých povinností sestává z fakturace a vše okolo toho, a také se starám o včasné a správné vyplácení provizí publisherům.

Jelikož v Dognetu je pro nás prioritou spokojenost našich inzerentů a také publisherů, komunikuji s nimi každodenně při řešení jakýchkoliv otázek nebo problémů týkajících se financí.

Z mojí pozice vyplývá velká zodpovědnost, jednak za správnou fakturaci inzerentům, bez jakýchkoliv chyb správným způsobem a ve správné době. Jakož i bezchybné uhrazování faktur za provize publisherům, ale i všech ostatních faktur v Dognetu. Ne vždy se to obejde bez stresu. Avšak, přes všechny stresové situace, je to pro mě práce, která mě naplňuje, učí mě nové věci, posouvá mě stále kupředu a věnuji se jí s radostí.

Celý tým Dognetu v čele se Štefanem jsou úžasní lidé, kteří dělají v kanceláři výbornou atmosféru, která se následně přenáší v komunikaci na každého, kdo přijde do kontaktu se sítí Dognet.