Změna VOP od 1.11.2023. Více informací v článku.

Skrytí doplňkových obrázků v galerii způsobuje, že 50–80 % uživatelů je přehlédne

Skrytí doplňkových obrázků v galerii způsobuje, že 50–80 % uživatelů je přehlédne

Pokud máte, nebo uvažujete nad XML katalogem produktů, je tento článek přesně pro vás.

Tento skvělý článek je od Christiana Holsta přeložený a upravený z baymard.com, děkujeme autorovi. Z článku jsme přebrali texty a také některé obrázky.

Obrázky produktů jsou jedny z nejdůležitějších komponentů v katalogu, protože přímo ovlivňují proces rozhodování uživatelů. Testování dokázalo, že skrytí miniatur doplňkových obrázků produktu v katalogu – například pomocí manuálního “kolotoče” se šípkou jako ukazatelem toho, že obrázků je tam víc, jak je vidět na následujícím obrázku – způsobuje, že 50 až 80 % uživatelů tyto skryté obrázky produktů přehlédne, což může vést k předčasnému opuštění stránek. Ale přesto až 30 % stránek používá podobné, neúčinné zkracovací vzory.

50 až 80 % uživatelů tyto skryté obrázky produktů přehlédne, což může vést k předčasnému opuštění stránek

V elektronickém obchodě existují tři převažující způsoby zkrácení miniatur:
  1. Manuální “kolotoč” – to znamená, že miniatury se posouvají jen tehdy, když uživatel aktivně klikne na šipku nebo podobnou ikonu.
  2. Zkrácený odkaz – t. j. všechny miniatury jsou odhalené po kliknutí na odkaz.
  3. Automatický “kolotoč” – t. j. miniatury se automaticky otáčejí po kliknutí na poslední viditelnou miniaturu.
Všechny tyto tři způsoby uživatelům způsobují problémy při jejich nelezení. Na tom, zda jsou miniatury umístěné vodorovně pod hlavním obrázkem, nebo svisle vedle obrázku, až tak nezáleží. V následujícím příkladě je vidět manuální “kolotoč” na přepínání mezi skrytými miniaturami formou šipky. Při testování až 60 % subjektů v tomto případě nikdy nenašlo skryté miniatury, nebo bylo pro ně náročné dostat se k nim. V tomto konkrétním případě testovaný subjekt strávil 3 minuty detailním zkoumáním 5 miniatur pod hlavním obrázkem, ale k těm skrytým za šipkou se nikdy nedostal, i když můžeme usoudit, že by pro něho byly důležité. Další formou je využívání zkrácených odkazů – například jak je uvedené v následujícím příkladu, kliknutím na odkaz “rozšířené zobrazení” a následným prohlížením všech miniatur. Podobný prvek je velmi malý v porovnání s jinými dominantními prvky na stránce a to způsobuje, že ho uživatelé lehce přehlédnou. Ještě horší než používat šipky nebo odkazy na kolotoče na označení existence zkrácených miniatur produktů vůbec nepoužívá žádný ukazatel, jako to je v případě automatického “kolotoče”, kde se za poslední viditelnou miniaturou automaticky zobrazí zkrácená miniatura. V praxi to vede k tomu, že uživatelé přehlížejí některé nebo všechny zkrácené miniatury produktů. Jak vyřešit tento problém? Testování odhalilo dva designy, díky kterým se ke všem miniaturám dostali všichni uživatelé.
  1. Zobrazení všech produktových miniatur
Prvním řešením je jednoduše zobrazit všechny miniatury produktů přímo v galerii, jak vidíme na příkladu výše, a vyhnout se zkrácení miniatur. Testování ukázalo, že subjekty neměly žádný problém s prohlížením miniatur produktu na stránce produktu, a to i tehdy, když miniatury produktu byly na dva řádky. Samozřejmě existuje horní přijatelná hranice počtu miniatur, kterou budou uživatelé tolerovat, ale pokud jejich počet nepřesáhne 10–14, tak je to nejpřijatelnější řešení.
  1. Odhalení všech dostupných miniatur po kliknutí na jednu z předvolených miniatur
Druhé ověřené řešení je odhalení všech miniatur, které jsou k dispozicí, ihned po kliknutí na kteroukoliv z předvolených miniatur zobrazených na stránce produktu tak, jak můžeme vidět na předešlém příkladu. Oba tyto designy řeší největší problém u skrytých miniatur, a to objevení spouštěcího systému zobrazení všech miniatur. Uživatelé nechtějí na stránce hledat nenápadná a nevýrazná tlačítka, která jim zobrazí skryté obrázky, proto je to pro ně třeba udělat co nejjednodušší. Ve zkratce: buď zobrazte všechny dostupné miniatury na stránce produktu, nebo zajistěte zobrazení všech miniatur po rozkliknutí jedné z předvolených na stránce produktu. Tím zaručíte, že se uživatel bez problémů dostane ke všem dostupným obrázkům, a předejdete zbytečným, předčasným odchodům potenciálních zákazníků z vašeho katalogu.
Vydělávající affiliate web
E-book zdarma

Vydělávající affiliate web

Už jste jen jeden krok od e-booku, který vám pomůže získat klíčové informace o správném natavení a fungování vaší affiliate kampaně

Další články, které by tě mohly zajímat

Které inzerenty u nás najdete?