Jak vyřešit odlišný a nepřesný reporting affiliate marketingu v Google Analytics 4?

Jak vyřešit odlišný a nepřesný reporting affiliate marketingu v Google Analytics 4?

(Článek vznikl ve spolupráci s agenturou 6clickz.)

Google Analytics 4 plně nahradí svého předchůdce již od 1.7. 2023. V Universal Analytics (UA/GA3) najdete nadále pouze historická data. Měření a zaznamenávání všech aktivit zákazníků v e-shopu bude v UA k tomuto datu zastaveno. Plně aktivní zůstává pouze GA4 a data z UA nelze konvertovat a přesunout do nové verze.

GA4 funguje na odlišném principu než předchozí verze. Celá analytika se orientuje na události v nákupní cestě zákazníka (event-based analytics), zatímco UA je založena na návštěvě (session).

Ve staré verzi jste nastavovali filtry pro zaznamenaná data, což v nové verzi již není možné. Přehledy se reportují automaticky podle UTM parametrů. Proto je ještě důležitější, jak je máte nastaveny.

Může se proto stát, že GA4 zobrazí dokonce až třetinové hodnoty ze zdroje affiliate kampaně oproti stejnému období v UA.

Důležité je uvědomit si, že tyto propady neznamenají reálné propady v přineseném byznysu z affiliate kanálu. Rozdíly vyplývají z jiné logiky, se kterou GA4 pracuje. Navíc je třeba dodat, že podle zkušeností většina firem nemá nastavenou GA4 zcela správně. Níže si vysvětlíme, jak tyto neshody mohou vznikat.

Výrazné odlišnosti v reportingu affiliate marketingu v novém GA4 může ovlivňovať zejména:

 • Nesprávné nasazení kódu GA4
 • Nesprávně nastavené UTM parametry
 • Nezařazené zdroje pod položkou “not set”
 • Dopočítávání nezatrackovaných konverzí kvůli cookie liště
 • Výběr atribučního modelu (7 dostupných)
 • Inteligence GA4, která sama rozhoduje o důležitosti jednotlivých kanálů v nákupní cestě zákazníka v rámci atribuce cross-channel data-driven. 

Podrobnosti k jednotlivým bodům najdete vysvětlené v článku od agentury 6clickz, kteří se tématu Google Analytics 4 věnují podrobně na svém blogu.

Jak získat z GA4 reálnější čísla a pohled?

Nabízíme vám 1-minutový videonávod od 6clickz, díky kterému se dopracujete k realističtějším číslům. Vyhnete se zkresleným údajům a získáte tak přesnější a transparentnější pohled na výkon affiliate kampaně. A tím se vyhnete možným nesprávným závěrům a rozhodnutím.

 

Jedná se o pár kroků, kterými vygenerujeme reálnější report s obratem z affiliate kampaně sítě Dognet: 

 1. V části Explorations vytvoříme nový report.
 2. Do Dimenze přidáme source/medium.
 3. Source/medium přidáme do tabulky pod Rows.
 4. Nastavíme filtr, kde bude source/medium obsahovat “dgt”.
 5. Do Metriky přidáme Purchase revenue a vložíme pod Values.
Po nastavení těchto 5 bodů můžete generovat report obratu zprostředkovaný přes affiliate kampaň.

Touto cestou se přiblížíte k hodnotám, které jste získávali z původního UA. Lépe tak můžete pracovat s celkovým nastavením online marketingového mixu a efektivněji formovat marketingovou strategii svého e-shopu nebo projektu.

 

Připojujeme názory jiných odborníků

V první řadě je nutné pochopit, že GA4 není jen nějaký upgrade původní verze, ale je to nový analytický systém fungující na jiném principu. Druhá důležitá informace je určitě i to, že je stále ve vývoji, tedy může obsahovat chyby nebo se stále měnit. V neposlední řadě je třeba vědět, jak funguje, i když je správně nastaven. Ne všechny přehledy jsou „Data-driven“, takže záleží, na co se díváme. U různých platform, například i u Facebooku, vidíme jen zlomek z toho, co reálně přináší. Víme však, že v případě vypnutí by nám poklesla organická i direct návštěvnost v přehledech Analytics. Proto, pokud chceme vidět přesný obraz přínosu dané platformy, je třeba jít do přehledů dané platformy a stejně to je i u Dognetu.

Martin Bulák, PPC specialist BOOSTERS

Google Analytics 4 představuje nový přístup k web analytice. Přináší to nové výzvy hlavně pro marketéry nebo majitelů e-shopů, kteří byli zvyklí pracovat v Universal Analytics. Jelikož tyto dva nástroje pracují s daty odlišně, je velmi důležité nevyhodnocovat zobrazovaná data stejným způsobem jako v předchozí verzi Google Analytics. Doporučuji předdefinované reporty raději nepoužívat, ale vytvořit si reporty přesně podle potřeb vašeho marketingového mixu, znát definice metrik a nastavit si zobrazování dat, které vám bude vyhovovat. Je to velmi důležité, protože špatná interpretace dat nebo jejich nepochopení může vést ke špatným rozhodnutím. Proto je nyní důležité v této oblasti vzdělávání a spolupráce s odborníky na analytiku tak, abyste si na začátku co nejlépe GA4 nastavili a věděli tak přesně, co se měří, jak se měří, jak vytvářet reporty a jak pracovat se zobrazovanými daty v rozhraní GA4 .

Jakub Gombár, co-CEO INVELITY

Pokud jste tak ještě neučinili, určitě si GA4 co nejdříve nastavte. Nebo ještě lépe – dejte to nastavit profesionálovi. S tímto nástrojem budete, ať už vy osobně, nebo vaši marketéři, pracovat následující roky, takže je třeba ho nastavit pořádně, nejen pro forma. Zároveň doporučuji vyčlenit si přiměřený čas a nastudovat si, jak se GA4 liší od UA, abyste se na nové metriky nedívali ovlivněni dosavadní rutinou. Změnil se samotný princip měření, proto ta čísla nemůžeme číst postarem. A v neposlední řadě je třeba se seznámit i s novým uživatelským rozhraním GA4, které, bohužel, není tak intuitivní, jako bylo rozhraní UA.

Ľubomír Štulajter, Performance Marketing Manager VIVANTINA

GA4 je zcela rozdílné měření a dívání se na analytiku. I proto je velmi důležité, aby se nastavily GA4 od začátku pořádně – hlavně různé události, které pro každý web a uživatele, který bude pracovat s analytikou, mohou být jiné. Velkou výhodu v GA4 vidím právě v nastavení různých parametrů událostí a v následném reportingu dat, kde se budeme umět podívat na data z různých úhlů.

Peter Nemček, Marketingový konzultant

Google Analytics 4 se stane už za pár týdnů (chtíc nebo nechtíc) realitou pro všechny. Za jeden z největších rozdílů oproti Universal Analytics považuji přechod z poměrně snadno čitelného a srozumitelného atribučního modelu Last non Direct v UA na cross-channel data-driven atribuční model GA4. Může to být docela výzva při vyhodnocování přínosu jednotlivých zdrojů návštěv, zejména co se týče menších marketingových kanálů. Určitě doporučuji se po přechodu na GA4 více soustředit i na data z jednotlivých reklamních systémů a zároveň (pokud jste tak dosud nedělali) se mnohem více zaměřit a snažit se pochopit report Conversion paths (Advertising > Attribution > Conversion paths) jakou roli hrají jednotlivé zdroje v konverzní cestě zákazníka.

Michal Vavro, PPC & e-commerce strategist TonerPartner

Rozdíly v interpretaci dat mezi Universal Analytics a GA4 souvisí hlavně s rozdílným datovým modelem. Zatímco GA UA funguje na pořadech a zobrazeních stránek, GA4 funguje na událostech a parametrech. Nově GA4 považuje zobrazení stránky za událost, což umožňuje mnohem přesnější vyhodnocování detailů o používání webu nebo aplikace. Zajímavou změnou je i skončení metriky míry okamžitých odchodů, která postupem let ztrácela na významnosti. Novou náhradou je míra interakcí, která bude obsahovat procento interaktivních relací s trváním alespoň 10 sekund s konverzí nebo alespoň 2 zobrazeními.

GA4 k datům obecně přistupuje a bude přistupovat jinak, proto mohou být rozdíly mezi původní a novou analytikou značné. Doporučuji v úvodu správně nastavit základní měření a nastudovat si rozdíly v interpretaci dat, která do budoucna určitě odhalí více informací o používání vašeho webu nebo aplikace.

Dávid Krumpár, MBA, Head of Performance Lighthouse Media Solutions

Změna na jiný datový model nám přinese vyšší efektivitu. Vyžaduje ale zásadní změnu v uvažování, kde sledování aktivity bude důležitější než sledování návštěvnosti. Je to příležitost pro nové marketéry, kteří nemají uvažování zatížené starým přístupem, ale i pro nové nebo menší projekty předjet své silné rivaly, kde bude změna nastavení setup-u náročnější.

Viliam Kanianský, SEO expert & CEO Made IT Digital

V první řadě bych doporučoval nastudovat si dokumentace k metrikám GA4, protože mnohé mají jinou logiku než metriky v Universal Analytics. Také je dobré vědět, jak rozlišit přesnost dat v zobrazených reportech v GA4 a ozřejmit si pojmy, jako vzorkování, kardinalita a treshholding, jelikož v extrémních případech mohou být vytvořené reporty napočítány z méně než 10 % dat. Doporučuji si projít posty Adama Šilhana na Linkedin, který tyto problémy jednoduše vysvětluje (případně dokumentaci ke Google Analytics 4, kde najdete detailnější informace). Chcete-li se k určitým pohledům na data vracet opakovaně, doporučuji místo explore části použít Library, kde si umíte upravit předpřipravené dashboardy, které jsou standardně v menu, nebo také přidat nové.

Martin Anderko, Head of Performance Marketing GymBeam 

GA4 funguje na jiném zpracování a interpretaci dat než Universal Analytics (event based). GA4 funguje na základě událostí, co uživatel na stránce dělá. Při přechodu na GA4 je třeba myslet i na správné nastavení samostného nástroje nebo sběru dat na webu a reportingu, chce-li klient vyhodnotit přínos kampaní. Bez správného nastavení se výsledky v přehledech a zdroje konverzí mohou lišit oproti GA UA. Reporting závisí kromě nastavení i na zvoleném atribučním modelu, ty se také liší. Doporučuji průběžně porovnávat výsledky kampaní mezi GA UA a GA 4 již nyní a správně nastavit proces vyhodnocování dat.

Karol Voltemár, CEO MADVISO

Pokud byste měli jakékoli dotazy ohledně zobrazování affiliate kanálu ve vašem GA4, prosím, kontaktujte nás na hello@dognet.sk.

 

Petronela Novotná

V rámci affiliate siete Dognet pôsobím ako Country Manager pre Slovensko. Na rozvoji affiliate marketingu na slovenskom a českom trhu pracujem už 7. rok. E-shopom ponúkam možnosť získania nových zákazníkov a predajov čisto na províznom systéme. Vedia tak opäť o niečo lepšie diverzifikovať svoje zdroje zákazníkov a získať reklamný priestor na internete, ktorý by inak nevedeli pokryť. Mojou hlavnou náplňou je obchodná spolupráca, akvizícia a starostlivosť najmä o inzerentov slovenských ale aj mnohých českých kampaní.

Affiliate marketing pro e-shopy
E-book zdarma

Affiliate marketing pro e-shopy

Už jste jen jeden krok od e-booku, který vám pomůže získat klíčové informace o správném natavení a fungování vaší affiliate kampaně

Další články, které by tě mohly zajímat

Které inzerenty u nás najdete?