Změnili jste kategorizaci či název produktu? Nastavte redirecty správně!

Změnili jste kategorizaci či název produktu? Nastavte redirecty správně!

Změna struktury e-shopu či názvu produktu je častý jev na velkých e-shopech. Není to nic špatného, ale je třeba k tomu přistupovat zodpovědně.

Abyste nepřišli o všechen traffic z Google Search, který směruje na zaindexované adresy, je potřebné po změně URL adres nastavit redirecty.

Častokrát se však střetáváme s tím, že při těchto redirectech se nepřenášejí parametry v URL (trackovací údaje pro náš script). Toto je obrovský problém, neboť publisheři, kteří vytvořili článek a odkazují na váš produkt, nezískávají provize, protože nepřenášíte parametry v URL při redirectu.

Publisher nedokáže kontrolovat všechny svoje obsahové články a odkazy v nich. Je nereálné očekávat od publisherů, že okamžitě zareagují na změnu vašich URL adres a změní si odkazy na svých stránkách.

Příklad:

  • původná adresa produktu: https://www.nejakyeshop.sk/539/eliptical-atlanta
  • nová adresa produktu: https://www.nejakyeshop.sk/539/elipticky-trenazer-atlanta

Problém:

  • Návštěvník webu je automaticky přesměrovaný z adresy https://www.nejakyeshop.sk/539/eliptical-atlanta?a_aid=123456 na https://www.nejakyeshop.sk/539/elipticky-trenazer-atlanta
  • Při redirectu se ztratily parametry v URL a tím pádem se nezapíše publisherovi proklik a ani případná provize

Řešení

Tvar redirectů má na starosti váš e-shop nebo server. Vždy se proto poraďte s vaším vývojářem.

Nejjednodušším řešením je použít mod_rewrite.c v .htaccess:

<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_URI} !#
RewriteCond %{REQUEST_URI} !(.*)/$
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(www.)?moj-eshop.sk [NC]
RewriteRule ^(.*)(moj-stary-produkt-1)(/.*)$ https://www.moj-eshop.sk/moj-novy-produkt-1$3  [L,QSA]
RewriteRule ^(.*)(moj-stary-produkt-2)(/.*)$ https://www.moj-eshop.sk/moj-novy-produkt-2$3  [L,QSA]
</IfModule>

Toto přesměruje:

  • moj-eshop.sk/moj-stary-produkt-1 -> https://www.moj-eshop.sk/moj-novy-produkt-1
  • www.moj-eshop.sk/moj-stary-produkt-1 -> https://www.moj-eshop.sk/moj-novy-produkt-1
  • moj-eshop.sk/moj-stary-produkt-2 -> https://www.moj-eshop.sk/moj-novy-produkt-2
  • www.moj-eshop.sk/moj-stary-produkt-2 -> https://www.moj-eshop.sk/moj-novy-produkt-2

Podstatné je na tom to QSA na konci řádku, což znamená „Query String Append“; tedy přenese query string (všechno za otazníkem v původní URL) do nové URL. To L-ko znamená „Last“, takže když se změní první z těch dvou RewriteRule, už nepokračuje na další. Šetří to čas, pokud jich tam je 100+.

Ještě existuje statický způsob přesměrování, který ignoruje případné parametry (a tedy i query string). Tento není dobré používat, protože (v příkladu níže) explicitně odchytí jen URL končící „/moj-stary-produkt-1„. Pokud by URL končila např. „/moj-stary-produkt-1?a_aid=12345678„, přesměrování nenastane.

# toto je nevyhovující přesměrování
Redirect 301 /moj-stary-produkt-1 https://www.moj-eshop.sk/moj-novy-produkt-1

Většina e-shopů ale používá přesměrování ve zdrojovém kódu. V momentu přesměrování je potřebné přenést celý query string do nové URL:

// ziskame si $newProductURL z databáze a doplníme za ni query string
$newProductURL .= !empty($_SERVER['QUERY_STRING']) ? '?' . $_SERVER['QUERY_STRING'] : NULL;
// pošleme hlavičku Location s novou URL, což způsobí přesměrování browsera
header("Location: " . $newProductURL . "n");

Hlavním cílem je, aby se po změně URL přenášely affiliate parametry. Jakmile se zjistí, že inzerent neprovedl potřebná opatření, je možné proti tomu zasáhnout i penalizací nebo řešením kompenzace podle smlouvy. Nejdůležitější ale je poskytnout publisherům 100% funkční kampaň, což není možné, pokud se po přesměrování nepřenesou parametry.


Změnili jste kategorizaci či název produktu? Nastavte redirecty správně!

Ohodnoťte tento příspěvekDalší články, které by tě mohly zajímat

Které inzerenty u nás najdete?