Tipsport.sk

Kampaň Tipsport.sk

Spravujete webové stránky, Facebook, nebo vlastníte e-mailovou databázi? Chcete svoje stránky či kontakty zpeněžit a hledáte vhodný affiliate program z oblasti sportu a tipování? Zapojte se do programu Tipsport Partner a získejte provizi ve výšce 12 € za každého hráče, který si nabije kredit!

Prvky k dispozici

 • Bannery
 • XML feed
 • Kupóny
 • PR články
 • Extra spolupráce
 • E-mail šablóny
 • Influenceri
 • iFrame
 • Dognet Media
 • BANEA ?

 

Povolení

 • Cash-back
 • Obsah
 • Kupónové weby
 • Emailing
 • Přímé PPC
 • Google CSS
 • Externí kupóny

 

Podmínky kampaně

 • Partner se nesmí zúčastnit programů s placením za kliknutí (např. Sklik, AdWords, eTarget, Azet klik…).
 • Při zasílání affiliate e-mailu se partner zavazuje dodržet následující pravidla e-mailové komunikace:
  • Subscriber musí mít možnost se z newsletteru kdykoliv odhlásit.
  • Ve jmenu ani e-mailové adrese odesílatele se nesmí objevit název společnosti Tipsport.
  • Všechny adresy z databáze musí mít povolený odběr novinek od Partnera – Partner nesmí rozesílat nevyžádanou poštu. Partner musí adresáta při udělování souhlasu se zasíláním obchodních oznámení upozornit na to, že e-maily mohou obsahovat marketinkovou komunikaci třetí strany.
  • Partner je povinný využívat jen takové e-mailové adresy, jejichž majitelé jsou starší než 18 let.
  • E-mail nesmí obsahovat nepravdivé nebo zavádějící údaje.
  • E-mail nesmí obsahovat škodlivý software nebo přílohy.
  • E-mail musí obsahovat viditelnou informaci, že se nejedná o standardní komunikaci společnosti Tipsport.
  • Partner by měl propagovat služby a akce, které jsou zmíněné v e-mailových šablonách, případně doručené affiliate managerům.
 • Partner není oprávněný prezentovat internetovou stránku inzerenta (nebo e-mailovou komunikaci) tak, že by mohlo vzniknout riziko záměny s internetovou stránkou společnosti Tipsport, nebo dojem, že je Partnerská internetová stránka stránkou provozovanou společností Tipsport.
 • Partner smí používat jen grafiku a materiály získané z administrace kampaně a nesmí tyto reklamní prostředky jakkoliv upravovat.
 • Partner nesmí používat doménu nebo subdoménu, která by mohla být zaměnitelná s doménami společnosti Tipsport.
 • Partner bude všechny reklamní prostředky poskytnuté v rámci tohoto programu využívat v souladu s těmito Podmínkami a neposkytne je žádné třetí straně.
 • Partner nesmí za žádných okolností konat způsobem, kterým by mohl ohrozit bezúhonnost společnosti Tipsport.
 • V případě porušení některého z výše uvedených pravidel si společnosť Tipsport vyhrazuje právo na ukončení spolupráce bez nároku na vyplacení provize

 

Verifikace získaných prodejů probíhá pravidelně na měsíční bázi, avšak budeme se snažit co nejvíce zkrátit čas mezi zaznamenáním leadu a vyhodnocením. Čekající provize se zapíše hned po aktivování účtu na Tipsport.sk. Schválení provize nastane až tehdy, když dojde k nabití kreditu na tomto účtu. Nabití kreditu může nastat klidně i půl roku po registraci.

Články, které by tě mohly zajímat

Které inzerenty u nás najdete?